İş Güvenliği

İş Güvenliği

İLCE   MÜHENDİSLİK AÇISINDAN İŞ GÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI

Türkiye’nin iş güvenliği notunun çok iyi olmayıp, iş kazalarının sayısal  çokluğu ve ağır sonuçları bakımından Avrupa ülkeleri açısından birinci  sıradadır.
İş kazası sonucu her yıl çok  sayıda inşaat işçisi yaşamını yitirmekte veya sakat kalmakta sosyal ve ekonomik  açıdan önemli sorunlar ve kayıplar gündeme gelmektedir.  
Firmamız  bu sorunun bilincinde  olup,  iş güvenliğini sağlamaya yönelik  mevzuat maddelerini özenle yerine getirmekte olup gerekli tedbirleri  önceden titizlikle almaktadır. 

İlce Mühendislik, “İki Eylül İş Güvenliği firmasından” hizmet  almaktadır.

Alınan hizmetlerden bir kaçı;
1.   İş güvenliği eğitimi
1.4. Eğitim, bilgilendirme ve kayıt,
2.    İşyeri hekimliği hizmetleri ve sağlık gözetimi.

Diğer taraftan çalışan işçilerimize ait
A. Sigortalı işe giriş bildirgeleri
B. İş sağlığı ve güvenliği eğitim sertifikaları
C. Yüksekte çalışma eğitim sertifikaları bulunmaktadır.

UYGULAMALARDA  OLMAZSA OLMAZLAR

* Vergi  mükellefi mi ?
* Şantiye şefi  inşaat mühendisi var mı? [teknik sorumlu durumu]
* Yetkinliği,  tecrübe, bilgi birikimi nasıl ?
* Hangi İş  Güvenliği Firmasından hizmet almaktadır.
* Malzeme kalitesi  nasıldır,
* Uygulama  kalitesi nedir,
* Garanti  veriyor mu ?

İş Güvenliği Resimler

Paylaş: